Asociace profesionálních divadel České republiky

Organizační struktura

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace. Valnou hromadu svolává výbor podle potřeby a situace, nejméně však dvakrát ročně.

Předseda asociace

Předseda nebo místopředseda výboru asociace je pověřen, aby ve smyslu stanov zastupoval asociaci při jednání s orgány a organizacemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel, fyzickými i právnickými osobami a státními orgány a zároveň byl i jménem asociace partnerem jejich výkonných orgánů. Totéž se týká spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí. Předseda nebo místopředseda výboru ve smyslu stanov zastupuje Asociaci.

Předseda APD: MgA. Stanislav Moša - ředitel Městského divadla Brno

Výbor řídí činnost asociace a prezentuje jí navenek. Výbor se skládá ze šesti členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. Funkční období výboru je tříleté. Předseda nebo místopředseda výboru jedná jménem asociace.

Členové výboru

  • doc. MgA., Jan Burian – ředitel Národního divadla, Praha
  • Mgr. Petr Dohnal - ředitel Východočeského divadla Pardubice
  • MgA. Stanislav Doubrava – ředitel Naivního divadla Liberec
  • MgA. Eva Kejkrtová Měřičková – ředitelka Dejvického divadla, Praha
  • Mgr. Petr Michálek - ředitel Městského divadla Zlín

Revizní komise

Revizní komise má tři členy, volí ji a odvolává valná hromada. Revizní komise se zodpovídá ze své činnosti pouze valné hromadě.

  • MgA. Martin Glaser - ředitel Národního divadla Brno
  • Ing. David Gerneš
  • MgA. Lukáš Průdek - ředitel Jihočeského divadla