O asociaci

Činnost

Předmětem činnosti a cílem asociace je vzájemná spolupráce a pomoc všech členů. Asociace se zabývá otázkami společného zájmu. Asociace je organizací zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby.

Asociace profesionálních divadel

 • Je registrovaným zaměstnavatelským svazem.
 • Je členem Unie zaměstnavatelských svazů.
 • Je členem organizace PEARLE* - Performing Arts Employers Associations League Europe.

Cíle Asociace se uskutečňují zejména:

 1. společnými konzultacemi statutárních zástupců a poskytováním informací z činnosti jednotlivých divadel,
 2. výměnou zkušeností z jednání divadel s orgány státní správy a samosprávy,
 3. návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel při jednání s orgány státní správy a samosprávy zvláště tam, kde je pro další činnosti divadel bezprostředně nutné,
 4. návrhy na společný postup statutárních zástupců divadel ve vnitřních otázkách jednotlivých divadel.

Asociace při své činnosti spolupracuje i s jinými orgány a organizacemi, které svojí činností mohou ovlivňovat činnost a existenci divadel.

Těmito jsou zejména:

 • Ministerstvo kultury
 • Parlament ČR
 • odborové organizace
 • orgány VÚSC
 • Divadelní obec
 • Herecké asociace
 • Sdružení režisérů
 • Asociace scénografů
 • Ministerstvo školství
 • další právnické i fyzické osoby
 • orgány samosprávy
 • zaměstnavatelské svazy